Η κατανάλωση μανιταριών είναι προσωπική ευθύνη του καθενός. Καμιά πληροφορία αυτού του ιστολογίου δεν πρέπει να θεωρείται ως παρότρυνση για κατανάλωση οποιουδήποτε μανιταριού

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Η επιστημονική ονομασία του αναρτκίτ'

Ο πλευρωτός της φέρουλας ξαναγυρίζει στο Pleurotus eryngii var. ferulae 
βλ.
http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=171113
Παρακαλούμε η καταγραφή του να γίνεται έτσι...
Η αλλαγή έγινε μετά την σχετική παρατήρηση του Ηλία Πολέμη, διδάκτορα πια στη μυκητολογία, στο Index Fungorum

Δεν υπάρχουν σχόλια: