Η κατανάλωση μανιταριών είναι προσωπική ευθύνη του καθενός. Καμιά πληροφορία αυτού του ιστολογίου δεν πρέπει να θεωρείται ως παρότρυνση για κατανάλωση οποιουδήποτε μανιταριού

Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΗΣ 2009

Κατάλογος των μανιταριών που έχουν ταυτοποιηθεί στη Λέσβο. Ο κατάλογος που έχει σαν βάση το αρχείο του Στρατή Σπανέλλη θα συμπληρώνεται και θα μεγαλώνει από τη συνεισφορά και των υπόλοιπων μελών του συλλόγου όπως και με τη βοήθεια φίλων όπως των Δ. Δήμου, Γ. Κωνσταντινίδη, Η.Πολέμη. Αν δίπλα στο επιστημονικό όνομα δείτε ένα * αυτό σημαίνει ότι το μανιτάρι αυτό έχει βρεθεί λιγότερες από τρεις φορές (δείγματα που ταυτοποιήθηκαν), αν υπάρχει # σημαίνει ότι η ταυτοποίηση του δεν είναι σίγουρη. Σε παρένθεση τοπικές ονομασίες στη Λέσβο. Οι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι παραπέμπουν στο σχετικότερο άρθρο της Wikipedia της ελεύθερης δικτυακής εγκυκλοπαίδειας.A

Agaricus campestris (δροσίτες)

Αgaricus dulcidulus

Amanita gemmata

Agaricus pampeanus

Agaricus silvicola (δροσίτες)

Agrocybe cylindracea (λευκίτες)

Agrocybe dura *

Agrocybe pediades f. pediades

Amanita beckeri *

Amanita caesarea

Amanita franchetii

Amanita muscaria

Amanita ovoidea

Amanita pantherina

Amanita phalloides

Amanita rubescens

Amanita vittadinii

Armillaria mellea

Ascobolus stercorareus

Auricularia auricula - judae

B

Baespora myosura

Bjerkandera fumosa

Bolbitius vitellinus

Boletus aereus

Boletus calopus

Boletus regius

Boletus reticulatus *

Boletus satanas

Bovista plumbea

C

Calocera cornea

Cantharellus cibarius

Chroogomphus rutilus

Clathrus ruber

Clitocybe font-queri

Clitocybe fragrans

Clitocybe geotropa (λαγαρίτες)

Clitocybe odora

Clitocybe sqamulosa

Colus hirudinosus

Contumyces rosellus *

Coprinopsis macrocephala *

Coprinopsis picaceus

Coprinus vosoustii *

Cortinarius dibaphus

Crepidotus calolepis

Crepidotus epibryus

Crepidotus mollis

Crinipellis scabela

Cystoderma amianthinum

Cystoderma carcharias

Cystoderma cinnabarinum

D

Daldinia concentrica

E

Entoloma saepium

Exidia cartilaginea

F

Fistulina hepatica

Fomes fomentarius (ίσκα)

Funalia trogii

G

Gloeophyllum trabeum

Gomphidius glutinosus *

Gymnopilus junonius

Gyroporus castaneus

H

Handakea cyathiformis *

Handakea excipuliformis

Handakea utriformis

Hebeloma album

Helvella sulcata*

Hohenbuehelia petaloides

Hydnocystis piligera

Hygrophorus chrysodon

Hygrophorus eburneus

Hygrophorus latitabundus

I

Inocybe geophylla var. geophylla

Inocybe geophylla var. lilacina

L

Lactarius chrysorrheus

Lactarius cistophilus

Lactarius controversus

Lactarius deliciosus (πευκίτες, τσαμίτες, κμαρίτες, κουτσνίτες)

Lactarius sanguifluus(κρασίτες)

Lactarius tesquorum

Lactarius zonarius

Laetiporus sulphureus

Leccinum corsicum

Leccinum crocipodium *

Lentinus lepideus*

Lentinus tigrinus*

Lepiota boudieri

Lepiota castanea

Lepiota erminea

Lepista nuda(μαβίτες, μαδίτες)

Lepista rickenii

Lycoperdon perlatum (πορδίτες)

Lyophyllum decastes*#

M

Macrolepiota excoriata

Macrolepiota mastoidea

Macrolepiota phaeodisca *

Macrolepiota procera

Macrolepiota prominens *

Macrolepiota rahcodes

Macrolepiota rahcodes var hortensis

Marasmius oreades

Melanogaster ambiguus

Melanoleuca politoinequalipes

Morchella conica

Morchella esculenta

Mycena pura

O

Omphalotus olearius

Ossicaulis lignatilis *

P

Paxillus involutus

Peziza vesiculosa

Phallus hadriani

Pisolithus arrhizus

Pleurotus eryngii (αγκαθίτες)

Pleurotus fuscus var. ferulae (αναρτκίτες, λαγκαδιώτες)

Pleurotus ostreatus (λευκίτες, συκίτες)

Polyporus badius

Polyporus meridionalis *

Polyporus squamosus *

R

Ramaria stricta *

Rhizopogon vulgaris

Russula acrifolia

Russula aurea *

Russula chloroides

Russula cyanoxantha

Russula delica (άσπρος)

Russula densifolia*

S

Sarcosphaera coronaria

Sarcoscypha coccinea*

Schenella pityophilus

Schizophyllum commune

Scleroderma geaster

Scleroderma verrucosum*

Sparassis crispa*

Stereum hirsutum

Stropharia aeruginosa *

Suillus bellinii (σφουγγαρίτες)

Suillus collinitus

T

Tapinella panuoides

Terana caerulea

Tremella mesenterica*

Tricholoma caligatum

Tricholoma equestre

Tricholoma myomyces

Tricholoma ustaloides

Tricholomopsis rutilans

Tuber excavatum *

Tuber ferrugineum *

V

Vascellum pratense

Volvariella bombykina*

Volvariella gloiocephala

X

Xylaria filiformis

Δεν υπάρχουν σχόλια: